“ეფილიეიტ კამპანია დროებით დაპაუზებულია“
“affiliate campaign is temporally paused”